Downloads

Download the Burns Sisters A3 poster here >>

Download the Burns Sisters high resolution photo here >>

Rootstime.be magazine

THE BURNS SISTERS – LOOKING BACK / OUR AMERICAN IRISH SOULS  

De Amerikaan John J. Burns had Ierse roots en werd in die hoedanigheid gevraagd om de kiescampagne van de presidentskandidaat Robert ‘Bobby’ Kennedy mee in goede banen te leiden. Wie kon indertijd vermoeden dat niet hij maar zijn dochters een veel beroemdere status zouden gaan bereiken.

Dat is nochtans het geval voor Annie en Marie Burns die samen onder de naam ‘The Burns Sisters’ furore maken in de wereld van de alternatieve folkmuziek. De twee zussen uit Ithaca, New York begonnen hun muzikale carrière in 1986, toen nog als het kwintet ‘The Burns Sisters Band’ met drie andere zussen Jeannie, Sheila en Terry en tot 2013 als trio met zus Jeannie Burns.

Gedurende vijf jaar hebben deze zussen het podium gedeeld met Arlo Guthrie, de zoon van de legendarische Woody, toch één der grootsten in dit folkgenre. Ook Tom Paxton, Pete Seeger, Jimmy LaFave en Janis Ian deden een beroep op hun perfect blendende ‘harmony vocals’-stemmen.

Ze hebben sindsdien tien albums uitgebracht waarvan “Looking Back / Our American Irish Souls” de allerlaatste exponent is geworden. Op deze nieuwe plaat hebben ze twaalf liedjes verzameld met vijf zelf gecomponeerde songs, enkele coverversies en een paar zorgvuldig bewerkte traditionals.

Van de eigen nummers onthouden we vooral opener “Mother’s Ode”, het schitterende “Workhouse”, “Father’s Blue Eyes” en “Far From My Home”. Drummer en percussionist Daryl Burgess schreef het heerlijke liefdesliedje “I Would”, één van de absolute hoogtepunten op dit album.

Bij de gecoverde songs op deze cd willen we even de aandacht vestigen op Ralph McTell’s liedje “Clare To Here” van zijn plaat “Right Side Up” uit 1976, “Free-Born Man” van Ewan MacColl & Peggy Seeger uit 1983 en het over een 19e eeuwse Ierse migrant handelende liedje “Kilkelly (Ireland)” van Steven en Peter Jones.

De bekendste Ierse traditionals zijn “Ned Of The Hill” ( aka de Gaelic ballad “Éamonn an Chnoic”), het ontelbare keren gecoverde “Oh, Danny Boy” en de in 1913 door James Royce Shannon voor de musical ‘Shameen Dhu’ geschreven Iers-Amerikaanse song “Too-Ra-Loo-Ra-Loo-Ral”

De inspiratie voor al deze songs deden Annie en Marie Burns op tijdens een lange tournee en festivaloptredens doorheen Ierland waarbij ze op zoek konden gaan naar hun diepste wortels en familiegeschiedenis die gekenmerkt werd door hongersnood en de daaruit voortvloeiende migratie naar Amerika.

“Looking Back / Our American Irish Souls” is een ronduit schitterend folkalbum met liedjes die voortreffelijk en kristalhelder gezongen worden door de twee zusjes Burns. Het is dan ook een oprechte aanrader tot aanschaf voor de fans van dit soort kwalitatief hoogstaande muziek.

(valsam)

THE BURNS SISTERS - LOOKING BACK / IRISH AMERICAN OUR SOULS  

American John J. Burns had Irish roots and was invited in that capacity to lead the election campaign of presidential candidate Robert "Bobby" Kennedy along smoothly. Who could have suspected at the time that not he but his daughters were going to achieve a much more famous status. 

However, this is the case for Annie and Marie Burns together under the name 'The Burns Sisters' make furore in the world of alternative folk music. The two sisters from Ithaca, New York began their musical career in 1986, when even if the quintet 'The Burns Sisters Band "with three other sisters Jeannie, Sheila and Terry and until 2013 as a trio with sister Jeannie Burns. 

For five years the sisters have shared the stage with Arlo Guthrie, son of the legendary Woody, still one of the greatest in the folk genre. Also, Tom Paxton, Pete Seeger, Jimmy LaFave Janis Ian and appealed to their perfect blend income 'vocals' harmony voices. 

They have since released ten albums including "Looking Back / Our American Irish Souls" has become the latest exponent. On this new album they have twelve songs collected five self-composed songs, some cover versions and a few carefully crafted traditionals. 

Of the songs we especially remember opener "Mother's Ode", the beautiful "Workhouse", "Father's Blue Eyes" and "Far From My Home". Drummer and percussionist Daryl Burgess wrote the wonderful love song "I Would", one of the absolute highlights on this album. 

When retreaded songs on this CD, we want to draw any attention to Ralph McTell's song "Clare To Here" from his album "Right Side Up" from 1976, "Free-Born Man" by Ewan MacColl and Peggy Seeger in 1983 and about a 19th century Irish immigrant acting song "Kilkelly (Ireland)" Steven and Peter Jones. 

The most famous Irish traditionals are "Ned Of The Hill" (aka the Gaelic ballad "Éamonn an Chnoic"), the countless times retreads "Oh, Danny Boy" and in 1913 by James Royce Shannon for the musical 'Shameen Dhu' written Irish -American song "Too-Ra-Loo-Ra-Loo-Ral" 

The inspiration for these songs did Annie and Marie Burns during a long tour and festival appearances throughout Ireland where they could go in search of their deepest roots and family history marked by famine and the resulting migration to America. 

"Looking Back / Our American Irish Souls" is an absolutely wonderful folk album with songs sung excellent and crystal clear by the two sisters Burns. It is therefore a genuine recommendation to purchase for fans of this type of high-quality music. 

(valsam)Annie has a bell-like, steady, warm and heartfelt voice. It is so pleasurable to listen to someone who uses her instrument in such a commanding and sensitive way
- Rosanne Cash - American singer-songwriter and author

Social links